Rhaglen

Lleoliad: Remote attendance meeting

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhywymddiheuriadau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 64 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod arTachwedd 2022.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Mabwysiadu Is-ddeddfau Tyllu’r Croen pdf icon PDF 90 KB

Argymell mabwysiadu Is-ddeddfau Enghreifftiol (fel y drafftiwyd gan Lywodraeth Cymru) mewn perthynas â thyllu’r croen. Mae’r rhain yn unol â’r darpariaethau yn Neddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982, Rhan VIII, adrannau 14 a 17.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rheolau Gweithdrefn Ariannol pdf icon PDF 95 KB

Rhoi diweddariad i’r Pwyllgor o’r Rheolau Gweithdrefn Ariannol i’w hargymell i’r Cyngor Sir.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Mabwysiadu'r Canllaw Iaith Gyffredin Model i'r Cyfansoddiad a gwneud diweddariadau i'r Cyfansoddiad pdf icon PDF 92 KB

Argymell mabwysiadu’r canllaw iaith gyffredin a’r Cyfansoddiad diwygiedig yn dilyn y gwaith a gyflawnwyd gan y gweithgor.Dogfennau ychwanegol:

7.

Arolwg Aelodau ar Fformat ac Amser Cyfarfodydd pdf icon PDF 121 KB

 

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ynghylch yr ymatebion i’r arolwg o fformat ac amseroedd cyfarfodydd y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol: