Rhaglen

Lleoliad: Remote attendance meeting

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 7 Gorffennaf  2022.  

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Diwygiadau i Gyfansoddiad Cronfa Bensiynau Clwyd pdf icon PDF 109 KB

I adolygu a diweddaru'r Cynllun Dirprwyo ar gyfer Cronfa Bensiwn Clwyd

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adolygu Trothwyon Caffael ar gyfer Dyfynbrisiau Cyflym/Dyfyniadau gan Gyflenwr Unigol pdf icon PDF 98 KB

Ceisio cymeradwyaeth i ddiwygio'r trothwyon presennol o £10k i £20k a osodwyd o fewn y Rheolau Gweithdrefn Contractau i fwrw ymlaen â phrynu nwyddau, gwasanaethau neu waith ar ôl derbyn un dyfynbris. Yn ogystal, caniatáu defnyddio ymarferoldeb Dyfynbrisiau Cyflym y system e-dendro Proactis ar gyfer dyfynbrisiau hyd at £20k, yn lle'r trothwy presennol o £10k.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cylch Gorchwyl Trosolwg a Chraffu pdf icon PDF 87 KB

Argymell i’r Cyngor y diwygiadau arfaethedig i’r Cylch Gorchwyl ar gyfer bob un o’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu

Dogfennau ychwanegol: