Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Yn y Cyfarfod Blynyddol, penderfynodd y Cyngor mai Gr?p y Democratiaid Rhyddfrydol a fydd yn cadeirio’r Pwyllgor hwn. Rhoddir gwybod i’r Pwyllgor mai’r Cynghorydd Neville Phillips yw Cadeirydd y Pwyllgor am y flwyddyn ddinesig hon.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Penodi Is-Gadeirydd

Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 75 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 24 Mawrth 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diwygiadau i Reolau'r Weithdrefn / Amendments to the Rules of Procedure / pdf icon PDF 81 KB

Galluogi’r pwyllgor i ystyried y protocol diwygiedig

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Protocol on acting outside the ward / Protocol ar weithredu tu allan i'r ward pdf icon PDF 100 KB

Galluogi’r pwyllgor i ystyried y protocol diwygiedig

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar Seminarau, Sesiynau Briffio a Gweithdai Aelodau / Member Workshops Briefings and Seminars Update pdf icon PDF 77 KB

Rhoi’rwybodaeth ddiweddaraf i aelodau ynghylch y digwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd ers yr adroddiad diwethaf.

 

Dogfennau ychwanegol: