Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Ceri Shotton / 01352 702305  E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 79 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 17 Tachwedd 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cynllun Deisebau Drafft pdf icon PDF 78 KB

Pwrpas:        Galluogi’r pwyllgor i ystyried a chymeradwyo y Cynllun Deisebau drafft.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynllun Gweithredu Amrywiaeth mewn Democratiaeth pdf icon PDF 89 KB

Pwrpas:        Derbyn Cynllun Gweithredu Amrywiaeth mewn Democratiaeth.

Dogfennau ychwanegol: