Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 83 KB

 

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 30 Mehefin a 30 Medi 2021.

 

 

.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW) pdf icon PDF 112 KB

Cael yr Adroddiad Blynyddol Drafft ar gyfer 2022

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu 2020/21 pdf icon PDF 73 KB

Ystyried a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu ar gyfer 2020/21

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cyfarfodydd aml leoliad a'r model ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol - adroddiad cynnydd pdf icon PDF 100 KB

I roi gwybod i’r pwyllgor am y cynnydd presennol.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Datganiad a Gwarediad Tir Nad Oes ei Angen pdf icon PDF 86 KB

Cytuno ar fân newidiadau i’r Cyfansoddiad i wella tryloywder ac eglurder ynghylch sut fydd y tir yn cael ei ddatgan fel nad oes ei angen

Dogfennau ychwanegol: