Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 64 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 25 Tachwedd  2020.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio pdf icon PDF 87 KB

Ceisio cymeradwyaeth i newid enw Pwyllgor Archwilio’r Cyngor a chynnwys swyddogaethau newydd yng nghylch gorchwyl presennol y Pwyllgor a ail-enwyd.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adolygiad o'r Protocol ar gyfer Cwrdd â Chontractwyr pdf icon PDF 81 KB

Ymgymryd ag adolygiad parhaus o’r Protocol i sicrhau ei fod yn ddiweddar ac yn berthnasol.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad ynghylch gweithredu'r Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau pdf icon PDF 93 KB

hysbysu’r Cyngor am y gwaith sy’n cael ei wneud i weithredu’r Ddeddf.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rheoliadau Absenoldeb Teuluol ar gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol (Cymru) (Diwygio) 2021. pdf icon PDF 83 KB

rhoi gwybod i’r Pwyllgor  am y cynnydd yn hawl absenoldeb mabwysiadwr ar gyfer Aelodau.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar Seminarau, Sesiynau Briffio a Gweithdai Aelodau pdf icon PDF 79 KB

rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ynghylch y digwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

 

Dogfennau ychwanegol: