Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

3.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

March Late Obs pdf icon PDF 197 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 60 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 7 Chwefror 2024.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

6.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI) AR GYFER Y PYLLGOR CYNLLUNIO 13 MAWRTH 2024

Ceisiadau sy'n cael eu hadrodd er penderfyniad (C = Cymeradwyaeth, G = Gwrthod)

Dogfennau ychwanegol:

6.1

061994 - C - Cais llawn - Codi datblygiad preswyl o 235 o unedau ynghyd â man agored cyhoeddus ac isadeiledd cysylltiedig ar dir i'r gogledd o Ffordd Gwernaffield, yr Wyddgrug pdf icon PDF 218 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.1 - 061994 - Reduced size pics (A5) pdf icon PDF 3 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.2

062458 - C - Cais amlinellol - Datblygiad preswyl o hyd at 140 o anheddau, mynedfa, man agored, seilwaith draenio cynaliadwy a'r holl waith cysylltiedig arall (Cais Amlinellol gan gynnwys mynediad, gyda'r holl faterion eraill ar gadw) yn Well Street, Bwcle pdf icon PDF 168 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.2 - 062458 - Reduced size pics (A5) pdf icon PDF 11 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.3

FUL/000769/22 - C - Cais llawn - Codi 70 annedd, adeiladu mynedfa newydd i gerbydau, tirlunio a'r gwaith cysylltiedig ar y Tir yn Ffordd Wrecsam, Abermorddu pdf icon PDF 166 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.3 - FUL-769-22 - Reduced size pics (A5) pdf icon PDF 4 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.4

COU/000751/23 - C - Newid defnydd - o swyddfeydd ac eiddo manwerthu gwag i far llawr gwaelod gyda blaen siop newydd a fflatiau ar y llawr cyntaf a'r ail lawr yn hen adeilad banc Barclays, 19-21 Stryd yr Eglwys, Y Fflint pdf icon PDF 98 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.4 - COU-751-23 - Reduced size pics (A5) pdf icon PDF 12 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.5

FUL/000621/23 - C - Cais llawn - Cais Diwygiedig ar gyfer trawsnewid ac ymestyn adeilad allanol er mwyn creu swyddfa gartref a champfa; a dymchwel rhan o'r wal ffin er mwyn creu gofod parcio oddi ar y stryd gyda phwynt gwefru cerbyd trydan (gan gynnwys tir tu allan i berchnogaeth yr ymgeisydd) yn Arweinfa, Gwaenysgor pdf icon PDF 151 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.5 & 6.6 - FUL-621-23 & CONS-790-22 - Reduced size pics (A5) pdf icon PDF 410 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.5 6.6 additional plans pdf icon PDF 509 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.6

CONS/000790/22 - C - Cais ardal gadwraeth - Cais Diwygiedig ar gyfer trawsnewid ac ymestyn adeilad allanol er mwyn creu swyddfa gartref a champfa; a dymchwel rhan o'r wal ffin er mwyn creu gofod parcio oddi ar y stryd gyda phwynt gwefru cerbyd trydan (gan gynnwys tir tu allan i berchnogaeth yr ymgeisydd) yn Arweinfa, Gwaenysgor pdf icon PDF 126 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.5 & 6.6 - FUL-621-23 & CONS-790-22 - Reduced size pics (A5) pdf icon PDF 410 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.5 6.6 additional plans pdf icon PDF 509 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.7

FUL/001017/23 - C - Cais llawn - Codi cartref gofal gyda 66 ystafell wely (Dosbarth Defnydd C2) ar gyfer yr henoed gyda mynediad cysylltiedig, lle parcio a thirlunio yn Llain 2, Safle Airfields, Porth y Gogledd, Sealand pdf icon PDF 129 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.7 - FUL-1017-23 - Reduced size pics (A5) pdf icon PDF 3 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.8

FUL/000419/23 - C - Cais llawn - Annedd newydd yn St Kilda, Fagl Lane, Yr Hôb pdf icon PDF 95 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.8 - FUL-419-23 - Reduced size pics (A5) pdf icon PDF 9 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.9

059489 - C - Cais llawn - Ffurfio mynedfa a ffordd gerbydau dwy ffordd Ffordd yr Wyddgrug, Ewloe Green, Glannau Dyfrdwy pdf icon PDF 106 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.9 - 059489 - Reduced size pics (A5) pdf icon PDF 10 MB

Dogfennau ychwanegol: