Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

3.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

late observations 13.12.23 pdf icon PDF 54 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 75 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 22 Tachwedd 2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI) AR GYFER Y PYLLGOR CYNLLUNIO 13 RHAGFYR 2023

 

Ceisiadau sy'n cael eu hadrodd er penderfyniad (C = Cymeradwyaeth, G = Gwrthod)

Dogfennau ychwanegol:

6.1

RES/000628/23 - C - Materion a gedwir yn ôl - Cais i gymeradwyo materion a gadwyd yn ôl ar gyfer Caniatâd Amlinellol 060076 (amodau 2, 7 a 9) ar dir i'r de o Rhos Road, Penyffordd. pdf icon PDF 131 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.1 RES/000628/23 photographs pdf icon PDF 9 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.2

FUL/000523/23 - C - Cais llawn - Dymchwel rhan o annedd bresennol a datblygiad preswyl o 7 annedd unigol a ffyrdd cysylltiedig, yn ogystal â gwaith draeniau yn Foxfield, Fagl Lane, Yr Hôb pdf icon PDF 133 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.2 FUL/000523/23 photographs pdf icon PDF 7 MB

Dogfennau ychwanegol: