Agenda and minutes

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Jan Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

38.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

39.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

40.

Cofnodion pdf icon PDF 66 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 14 Rhagfyr 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Rhagfyr 2022 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorydd Bernie Attridge eu cynnig a’r Cynghorydd Chris Bithell eu heilio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn y cofnodion fel cofnod cywir a phriodol.

41.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafodd eitemau eu gohirio.

42.

MAE ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC
ECONOMI

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn

amgaeedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y dangosir ar amserlen y Ceisiadau Cynllunio sydd wedi’i chynnwys fel atodiad.

42a

FUL/000473/22 - Cais llawn - Codi adeilad diwydiannol newydd yn Electroimpact UK Ltd, Manor Lane, Penarlâg pdf icon PDF 80 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn unol â’r argymhelliad.

42b

063498 - Cais llawn - Estyniadau arfaethedig i annedd yn Pear Tree, Sandy Lane, Saltney pdf icon PDF 84 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn unol â’r argymhelliad.

43.

Aelodau O'r Cyhoedd a'r Wasg Hefyd yn Bresennol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd un aelod o’r cyhoedd yn bresennol ar ddechrau’r cyfarfod.