Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

3.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Planning 24.11.21 - late observations pdf icon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 66 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 27 Hydref 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiadau'r Prif Swyddog (Cynllunio A'R Amgylchedd)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI) AR GYFER Y PYLLGOR CYNLLUNIO 24 TACHWEDD 2021

 

Ceisiadau sy'n cael eu hadrodd er penderfyniad (A= adroddiad er cymeradwyaeth, R= adroddiad er gwrthodiad)

Dogfennau ychwanegol:

6.1

062344 - C- Cais aminellol - Datblygiad preswyl arfaethedig yn Wrexham Signs Ltd, Pughs Yard, Ffordd Hawarden, Caergwrle pdf icon PDF 131 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.1 - 062344 - collated photos pdf icon PDF 21 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.2

060824 - C - Cais llawn- Newid defnydd o amaethyddol i ddefnydd marchogaeth, gan gynnwys ardal newydd i farchogaeth ceffylau a seilwaith cysylltiol, er mwyn creu canolfan therapi ceffylau a marchogaeth yn Fferm Greenhill, Bryn Celyn, Treffynnon pdf icon PDF 92 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.2 - 060824 - collated photos pdf icon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.7

062921 - C - Cais llawn - Datblygiad preswyl newydd arfaethedig ar gyfer 2 annedd 3 ystafell wely gyda lle parcio cysylltiedig ac amwynder ar dir ger "Trigfa", 6 Bryn Road, y Fflint pdf icon PDF 96 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.3 - 062921 - collated photos pdf icon PDF 38 MB

Dogfennau ychwanegol:

Materion Cyffredinol

Dogfennau ychwanegol:

6.4

Materion Cyffredinol - Stuart Body - Gorchymyn Cadw Coed Rhif 337 yn 36 Parc Wepre, Cei Connah pdf icon PDF 67 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol: