Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

3.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

29.09.21 late observations pdf icon PDF 13 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 60 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 1 Medi 2021

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI) AR GYFER Y PYLLGOR CYNLLUNIO 29 MEDI 2021

 

Materion Cyffredinol

Dogfennau ychwanegol:

6.1

063502 - Ymgynghoriad o dan Adran 42 Deddf Cynllunio 2008; Awel y Môr (Sir Ddinbych) pdf icon PDF 93 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Ceisiadau sy'n cael eu hadrodd er penderfyniad (C = Cymeradwyaeth, G = Gwrthod)

Dogfennau ychwanegol:

6.2

062483 - Cais llawn - Adeiladu tri adeilad masnachol (B1 Busnes (Diwydiannol Ysgafn), B2 Defnydd Busnes a B8 Defnydd Storio a Dosbarthu) ynghyd ag adeiladu ffordd fynediad a pharcio a th? pwmp, is-orsaf, gosod seilwaith cysylltiol a safle platfform ar gyfer unedau ychwanegol drwy ymestyn Parc Busnes Penarlâg ar dir ym Manor Lane, Penarlâg. pdf icon PDF 137 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.2 photo pack pdf icon PDF 10 MB

Dogfennau ychwanegol: