Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

3.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Planning Late observations 31.03.21

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 67 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 3 Mawrth 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI) AR GYFER Y PYLLGOR CYNLLUNIO 31 MAWRTH 2021

 

Ceisiadau sy'n cael eu hadrodd er penderfyniad (A= adroddiad er cymeradwyaeth, R= adroddiad er gwrthodiad)

Dogfennau ychwanegol:

6.1

061148 - A - Newid defnydd o Ganolfan Cymuned ac Ieuenctid Bistre, yn cynnwys
hen adeilad yr ysgol a maes parcio, i ddefndd cymysg fel caffi, ysgol fecws, cylch chwarae/meithrinfa, neuadd chwaraeon aml ddefnydd, cyfleuster hyfforddi/academia chwaraeon gyda neuadd chwaraeon dan do allanol a lle parcio cysylltiedig yng Nghanolfan Gymuned Bistre, Ffordd Nant Mawr, Bwcle. pdf icon PDF 112 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

item 6.1 - 061148 - photographs pdf icon PDF 5 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.2

061974 - R - Cadw annedd preswyl fel y cafodd ei adeiladu a chwblhau annedd yn Fferm Pen Uchaf, Ffordd Pen y Cefn, Caerwys. pdf icon PDF 128 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

item 6.2 - 061974 - photographs pdf icon PDF 4 MB

Dogfennau ychwanegol: