Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Jan Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

3.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Sylwadau Hwyr pdf icon PDF 96 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 83 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 13 Mawrth 2024.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

6.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI) AR GYFER Y PYLLGOR CYNLLUNIO 10 EBRILL 2024

Ceisiadau sy'n cael eu hadrodd er penderfyniad (C = Cymeradwyaeth, G = Gwrthod)

Dogfennau ychwanegol:

6.1

063507 - C - Cais llawn - Datblygiad preswyl ar gyfer codi 90 annedd, gan gynnwys darpariaeth unedau fforddiadwy, ardaloedd o fannau cyhoeddus agored, tirlunio a gwaith cysylltiedig ar dir i'r de o New Brighton Road, New Brighton, Yr Wyddgrug pdf icon PDF 210 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.1 - 063507 Reduced size pics - A5 pdf icon PDF 5 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.2

COU/000312/23 - C - Newid defnydd - newid defnydd o Ddosbarth C3 (Annedd Preswyl Sengl ) i Ddosbarth C4 (T? Amlfeddiannaeth) yn 4 Salisbury Street, Shotton pdf icon PDF 91 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.2 - COU-312-23 Reduced size pics - A5 pdf icon PDF 6 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.3

FUL/000254/22 - C - Cais llawn - Cadw adeilad a defnydd cysylltiedig o safle ar gyfer gweithredu bragdy (rhannol ôl-weithredol) ar Stad Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy, Whelston, Bagillt pdf icon PDF 112 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.3 - FUL-254-22 Reduced size pics - A5 pdf icon PDF 10 MB

Dogfennau ychwanegol: