Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

3.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 62 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 13 Rhagfyr 2023.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

6.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Pwrpas:        Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI) AR GYFER Y PYLLGOR CYNLLUNIO 10 IONAWR 2024

Ceisiadau sy'n cael eu hadrodd er penderfyniad (C = Cymeradwyaeth, G = Gwrthod)

Dogfennau ychwanegol:

6.1

FUL/000246/23 - C - Cais llawn - Cadw a defnyddio strwythurau, offer a datblygiadau ategol presennol (yn cynnwys mynediad ffordd a thirlunio) gan ffurfio terfynell nwy'r Parlwr Du ar gyfer cludo carbon deuocsid a dymchwel/cael gwared ar strwythurau diangen yn y derfynell; adeiladu a defnyddio'r seilwaith newydd sydd ei angen ar gyfer gwasanaeth carbon deuocsid yn nherfynell nwy'r Parlwr Du; cadw a defnyddio'r bibell nwy 20 modfedd o ddiamedr bresennol, y pibellau cyddwysiad a cheblau cysylltiedig o derfynell nwy'r Parlwr Du at y marc Distyll Cymedrig ar gyfer cludo carbon deuocsid a gweithgareddau cysylltiedig; cael gwared ar fan caeedig y Falf Cau i Lawr sy'n gysylltiedig â'r bibell nwy 20 modfedd o ddiamedr bresennol o derfynell nwy'r Parlwr Du at y marc Distyll Cymedrig a gwaith adfer priodol; adeiladu a defnyddio dau gysylltiad opteg ffibr a thrydan 33kV o derfynell nwy'r Parlwr Du at y marc Distyll Cymedrig; ac adeiladu a defnyddio dau giosg a ffens gysylltiedig o'u hamgylch ar hy pdf icon PDF 239 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.1 FUL-246-23 - Photographs pdf icon PDF 3 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.2

FUL/000633/23 - C - Cais llawn - Adeiladu a gweithredu'r tair Gorsaf Falf wedi'u Blocio sy'n gysylltiedig â chynnig Biblinell Carbon Deuocsid HyNet ar dir ger Cornist Lane, y Fflint; Pentre Helygain, a thir ger Racecourse Lane, Babell pdf icon PDF 211 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.2 FUL-633-23 Photographs - Flint - Pentre Halkyn - Babell pdf icon PDF 3 MB

Dogfennau ychwanegol: