Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

3.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Planning 22.11.23 Late Observations pdf icon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 73 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 25 Hydref 2023.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI) AR GYFER Y PYLLGOR CYNLLUNIO 22 TACHWEDD 2023

 

Ceisiadau sy'n cael eu hadrodd er penderfyniad (C = Cymeradwyaeth, G = Gwrthod)

Dogfennau ychwanegol:

6.1

062458 - C - Cais aminellol - Datblygiad preswyl o hyd at 140 annedd, mynedfa, man agored, isadeiledd draenio cynaliadwy a gwaith cysylltiedig yn Well Street, Bwcle pdf icon PDF 152 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.1 - 062458 photographs pdf icon PDF 11 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.2

063507 - C - Cais llawn - Datblygiad preswyl yn o 90 annedd, yn cynnwys darpariaeth o unedau fforddiadwy, mannau agored i'r cyhoedd, tirlunio a gwaith cysylltiedig i dir i gyfeiriad y de o Ffordd New Brighton, New Brighton, Yr Wyddgrug pdf icon PDF 232 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.2 - 063507 photographs pdf icon PDF 5 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.3

FUL/000523/23 - C - Cais llawn - Dymchwel rhan o annedd bresennol a datblygiad preswyl o 7 annedd unigol a ffyrdd cysylltiedig, yn ogystal â gwaith draeniau yn Foxfield, Fagl Lane, Yr Hôb pdf icon PDF 129 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.3 - FUL 523-23 photographs pdf icon PDF 7 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.4

FUL/000813/22 - G - Cais llawn - Tynnu 3 mast telathrebu (22.5m, 20m a 17.5m o uchder) a chydgrynhoi'r cyfarpar i 1 t?r delltog 30m o uchder. Bydd y t?r newydd yn cynnwys adleoli 8 antena i 1 ffrâm gylch newydd ar brif ffrâm, a fydd yn cael ei atodi i'r t?r 30m arfaethedig, yn ogystal â chodi ffens perimedr a datblygiad ategol yn y Lleng Brydeinig Frenhinol, Stryd y Bont, Shotton pdf icon PDF 78 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.4 - FUL 813-22 photographs pdf icon PDF 7 MB

Dogfennau ychwanegol: