Rhaglen

Lleoliad: Hybrid meeting

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

3.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Late Observations Planning 27.09.23 pdf icon PDF 122 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 74 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 30 Awst 2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

6.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI) AR GYFER Y PYLLGOR CYNLLUNIO 27 MEDI 2023

 

Ceisiadau sy'n cael eu hadrodd er penderfyniad (C = Cymeradwyaeth, G = Gwrthod)

Dogfennau ychwanegol:

6.1

FUL/000489/23 - G - Cais llawn - Defnyddio'r gwesty a gosod llety modiwlar am gyfnod dros dro o hyd at 7 mlynedd fel Hostel Llety Cychwynnol AASC yng ngwesty Northop Hall Country House, Northop Hall pdf icon PDF 178 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Eitem 6.1 ar y Rhaglen - Ffotograffau pdf icon PDF 959 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.2

RES/000071/23 - A - Materion a gedwir yn ôl - Cais ar gyfer Cymeradwyo Materion a Gadwyd yn ôl yn dilyn Cymeradwyaeth Amlinellol 061125 ym Mhlot H4, Airfields, RAF Sealand South Camp, Welsh Road, Garden City pdf icon PDF 129 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Eitem 6.2 ar y Rhaglen - Ffotograffau pdf icon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.3

FUL/000506/23 - A - Cais llawn - ar gyfer gofod cyflogaeth B1 (b) (c), B2 a B8, gyda defnydd swyddfa B1a ategol; gwasanaeth ac isadeiledd cysylltiedig
gan gynnwys parcio; llif cerbydau a cherddwyr, creu ffordd ystâd newydd; gwaith tir i greu llwyfannau datblygu; tirlunio; creu nodweddion draenio; is-orsaf trydanol; gorsaf bwmpio, a gwaith ecolegol ar hen dir safle Corus, Porth y Gogledd, Garden City, Sealand
pdf icon PDF 153 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Eitem 6.3 ar y Rhaglen - Ffotograffau pdf icon PDF 3 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.4

FUL/000519/23 - A - Cais llawn - Dymchwel adeilad presennol ac adeiladu unedau diwydiannol newydd gyda gwaith allanol cysylltiedig yn Uned 102, Tenth Avenue, Sealand pdf icon PDF 76 KB

As in Report

Dogfennau ychwanegol:

Eitem 6.4 ar y Rhaglen - Ffotograffau pdf icon PDF 14 MB

Dogfennau ychwanegol:

Materion Cyffredinol

Dogfennau ychwanegol:

6.5

Materion Cyffredinol - SCB - Gorchymyn Diogelu Coed 345 yn Sunnybank, Stryd y Brenin, Yr Wyddgrug pdf icon PDF 99 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Eitem 6.5 ar y Rhaglen - Ffotograffau pdf icon PDF 364 KB

Dogfennau ychwanegol:

Late Observations 27.09.23 pdf icon PDF 122 KB

Dogfennau ychwanegol:

Late Observations. 27.09.23 pdf icon PDF 122 KB

Dogfennau ychwanegol: