Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod hybrid

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

3.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 69 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 21 Mehefin  2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

6.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Pwrpas:        Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI) AR GYFER Y PYLLGOR CYNLLUNIO 19 GORFFENNAF 2023

 

 

Ceisiadau sy'n cael eu hadrodd er penderfyniad (C = Cymeradwyaeth, G = Gwrthod)

Dogfennau ychwanegol:

6.1

FUL/000077/22 – C - Cais llawn - Codi 21 annedd gyda mynediad i briffordd y gellir ei mabwysiadu. (Ailgyflwyno Cais a Gymeradwywyd yn flaenorol 055398) yn Ffordd Rhewl Fawr, Penyffordd, Treffynnon pdf icon PDF 112 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.1 FUL-77-22 Reduced Size Pics pdf icon PDF 4 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.2

FUL/000345/23 - C - Cais llawn - Codi tri adeilad masnachol fel rhan o ail gam datblygiad Parc Busnes Vista (B1 Busnes (Diwydiant Ysgafn), B2 Diwydiant Cyffredinol (Defnydd Busnes) a B8 Defnydd Storio a Dosbarthu), ynghyd ag ymestyn y ffordd fynediad fewnol, darparu lle parcio, tirlunio a gosod isadeiledd cysylltiedig ym Mharc Busnes Vista, Manor Lane, Penarlâg. pdf icon PDF 119 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.2 FUL-345-23 Reduced Size Pics pdf icon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol: