Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod hybrid

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

3.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Sylwadau Hwyr pdf icon PDF 60 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 74 KB

 Pwrpas: I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 29 Mawrth

2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Pwrpas:        Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI) AR GYFER Y PYLLGOR CYNLLUNIO 26 EBRILL 2023

 

Ceisiadau sy'n cael eu hadrodd er penderfyniad (C = Cymeradwyaeth, G = Gwrthod)

Dogfennau ychwanegol:

6.1

FUL/000037/23 - C - Cais llawn - Ailddatblygu hen safle'r Ysbyty Cymunedol (Cottage Hospital) i ddarparu cartref gofal newydd yn cynnwys 56 ystafell wely, ynghyd â mynediad ffordd newydd a llefydd parcio, mannau gwyrdd a gwaith tirlunio yn Ysbyty Cymunedol Y Fflint, Ffordd y Cornist, Y Fflint pdf icon PDF 143 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.1 - FUL-37-23 Reduced photos pdf icon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.2

FUL/000779/22 - C - Cais llawn - Cadw adeilad storio cyffredinol, stablau a milodfa, gan gynnwys newid defnydd tir ar gyfer ceffylau ar dir i'r de o Fferm Drury, Lôn Drury, Bwcle pdf icon PDF 109 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.2 - FUL-779-23 Reduced size plans pdf icon PDF 5 MB

Dogfennau ychwanegol: