Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas / 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgan Cysylltiad

3.

Sylwadau Hwyr

4.

Cofnodion pdf icon PDF 69 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 29 Medi 2021.

5.

Eitemau i'w gohirio

6.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI) AR GYFER Y PYLLGOR CYNLLUNIO 27 HYDREF 2021

 

Materion Cyffredinol

Ceisiadau sy'n cael eu hadrodd er penderfyniad (C = Cymeradwyaeth, G = Gwrthod)

6.1

060696 - G - Cais amlinellol ar gyfer 28 annedd ar dir yn Llys Newydd, Ffordd Rhuthun, Gwernymynydd pdf icon PDF 153 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.1 - 060696 - Collated Images reduced pdf icon PDF 12 MB

6.2

061842 - C - Cais llawn - Newid defnydd tir i greu dwy lain ar gyfer teithwyr, yn cynnwys dau floc amwynder / ystafelloedd dydd (rhannol ôl-weithredol) ar dir ger "Brier Lodge", Rhyddyn Hill, Caergwrle pdf icon PDF 160 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.2 - 061842 - Collated Images reduced pdf icon PDF 13 MB

6.3

063320 - C - Caniatâd Hysbysebu - Codi ac arddangos hysbyseb LED digidol maint 48 dalen ar dir ym Mharc Manwerthu St David, Stryd Fawr, Saltney pdf icon PDF 115 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.3 - 063320 - Collated Images pdf icon PDF 1 MB

6.4

063104 - C - Cais Llawn - Adeiladu safle nwyeiddio uwch a datblygiad cysylltiol ar dir oddi ar Weighbridge Road, Ystâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy pdf icon PDF 148 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.4 - 063104 - Collated Images pdf icon PDF 5 MB