Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Is-Gadeirydd

Dogfennau ychwanegol:

2.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

4.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

late observations 26.05.21 pdf icon PDF 232 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cofnodion pdf icon PDF 63 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 31 Mawrth 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI) AR GYFER Y PYLLGOR CYNLLUNIO 26 MAI 2021

 

Ceisiadau sy'n cael eu hadrodd er penderfyniad (A= adroddiad er cymeradwyaeth, R= adroddiad er gwrthodiad)

Dogfennau ychwanegol:

7.1

061790 - Cais llawn - Datblygiad preswyl arfaethedig ar gyfer 25 annedd fforddiadwy, man agored cyhoeddus gyda chysylltiadau newydd i gerddwyr, tirlunio, mynediad i'r briffordd, gorsaf bwmpio a chynlluniau ar gyfer enillion bioamrywiaeth net ac arafu d?r wyneb ar dir wrth ymyl 150 Mancot Lane, Mancot pdf icon PDF 267 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

061790 - photographs pdf icon PDF 33 MB

Dogfennau ychwanegol:

7.2

052236 - Aminellol cynllunio - Cais Amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl a gwaith cysylltiedig yn Atlas Yard, Ffordd Corwen, Pontybodkin pdf icon PDF 142 KB

As in Report

Dogfennau ychwanegol:

052236 - photographs pdf icon PDF 49 MB

Dogfennau ychwanegol:

7.3

062192 - A - Cais llawn - Estyniadau ac addasiadau i greu lolfa fwy a chyntedd/ardal fynedfa ynghyd â 2 ystafell wely en-suite ar y llawr gwaelod a 6 ystafell wely en-suite ar y llawr cyntaf yn The Crooked Horn, Bryn-Sannan, Brynford, Treffynnon pdf icon PDF 93 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

062192 - photographs pdf icon PDF 7 MB

Dogfennau ychwanegol: