Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet_kelly@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 96 KB

Pwrpas:        Cadarnhaucofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Ionawr, 2020.

 

4.

Rhaglen Gwaith I'r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu Addysg ac Ieuenctid a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Canlyniadau Dysgwyr Cyfnod Allweddol 4 a Chyfnod Allweddol 5 pdf icon PDF 133 KB

Pwrpas:        Darparu crynodeb i Aelodau o ddeilliannau dysgwyr mewn ysgolion uwchradd yn dilyn y broses ddilysu genedlaethol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Prosiectau digidol mewn Ysgolion pdf icon PDF 102 KB

Pwrpas:        Darparu gwybodaeth i Aelodau ar y Prosiectau Digidol sy’n digwydd mewn ysgolion ledled Sir y Fflint.

7.

Moderneiddio Ysgolion pdf icon PDF 105 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ar y Rhaglen Moderneiddio Ysgolion.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Monitro Chwarter 3 Cynllun y Cyngor ar gyfer 2019/20 pdf icon PDF 134 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2019/20

Dogfennau ychwanegol: