Rhaglen

Lleoliad: Remote meeting

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Gwrthdaro o ran Cysylltiad)

I dderbyn unrhyw Datganiadau a chynghori’r Aeolodau yn unol a hynny.

3.

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Mae’r eitem a ganlyn yn cael ei hystyried yn eitem eithriedig yn rhinwedd Paragraff(au) 14 Rhan 4 Atodiad 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y cafodd ei diwygio). Mae budd y cyhoedd mewn dal y wybodaeth yn ôl yn gorbwyso budd y cyhoedd mewn datgelu'r wybodaeth.

4.

Caffael Gweithredwr Partneriaeth Pensiwn Cymru

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am gaffael Gweithredwr Partneriaeth Pensiwn Cymru a cheisio cymeradwyaeth i benodi'r Gweithredwr.