Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Gwrthdaro o ran Cysylltiad)

I dderbyn unrhyw Datganiadau a chynghori’r Aeolodau yn unol a hynny

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 77 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 28 Chwefror 2024.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adolygu'r Strategaeth Fuddsoddi Cam 1 a Diweddariad i'r Datganiad Strategaeth Fuddsoddi pdf icon PDF 237 KB

Rhoi’r dyraniad asedau strategol arfaethedig i aelodau’r Pwyllgor a rhoi’r Datganiad Strategaeth Fuddsoddi wedi’i ddiweddaru i’r Pwyllgor ei gymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adolygu'r Strategaeth Fuddsoddi Cam 2 - Fframwaith Sbardun Lefel Cyllido 110% pdf icon PDF 165 KB

Cyflwyno’r weithred ddiofyn arfaethedig i leihau risg i Aelodau’r Pwyllgor pan gyrhaeddir y sbardun cyllido 110% a chynllun dirprwyo a ddiweddarwyd i’r Pwyllgor i’w adolygu a’i gymeradwyo.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cronfa Bensiynau Clwyd Ddraft Polisi Rheoli Risg pdf icon PDF 149 KB

Cyflwyno’r Polisi Rheoli Risg newydd i’w gymeradwyo gan y Pwyllgor.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Busnes Drafft Partneriaeth Pensiynau Cymru 2024-25 i 2026-27 pdf icon PDF 144 KB

Cyflwyno Cynllun Busnes drafft Partneriaeth Pensiwn Cymru (PPC) i’r Pwyllgor, yn cynnwys amcanion a chyllideb PPC ar gyfer 2024/25 i’w gymeradwyo.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cynllun Busnes Drafft Cronfa Bensiynau Clwyd 2024-25 i 2026-27 pdf icon PDF 139 KB

Cyflwyno Cynllun Ddraft Busnes Cronfa Bensiynau Clwyd i Aelodau’r Pwyllgor, gan gynnwys y gyllideb ar gyfer 2024/25  ar gyfer ei gymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Fuddsoddi a Chronni pdf icon PDF 206 KB

Rhoi diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion buddsoddi a chronni.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cyllid a Pherfformiad Buddsoddi pdf icon PDF 179 KB

Rhoi diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion cyllido a buddsoddi.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

12.

Caffael Gweithredwr Partneriaeth Pensiwn Cymru

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am gaffael Gweithredwr Partneriaeth Pensiwn Cymru a cheisio cymeradwyaeth i benodi'r Gweithredwr.

13.

Cyfarfodydd yn y Dyfodol

Cynhelir cyfarfodydd o Gronfa Bensiwn Clwyd yn y dyfodol am 9.30 am ar:-

 

Dydd Mercher 19 Mehefin 2024

Dogfennau ychwanegol: