Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Gwrthdaro o ran Cysylltiad)

I dderbyn unrhyw Datganiadau a chynghori’r Aeolodau yn unol a Hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 97 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 9 Chwefror 2022.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cynllun Busnes Cronfa Bensiynau Clwyd 2022/23 i 2024/25 pdf icon PDF 105 KB

Darparu Cynllun Busnes Cronfa Bensiynau Clwyd i Aelodau’r Pwyllgor, gan gynnwys y gyllideb ar gyfer 2022/23, i’w gymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Polisïau Cronfa Bensiynau Clwyd pdf icon PDF 120 KB

Darparu’r Polisi Cadw Data Personol, y Polisi ar Weinyddu a Chyfathrebu Lwfansau Treth i Aelodau’r Cynllun a Gweithdrefnau Torri’r Gyfraith i Aelodau’r Pwyllgor i’w cymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad Llywodraethu ac Ymgynghoriadau pdf icon PDF 164 KB

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion llywodraethu.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad gweinyddu pensiwn/ cyfathrebu pdf icon PDF 141 KB

Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor mewn perthynas â materion gweinyddu a chyfathrebu.

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

8.

Polisi Seiber a'r rhaglen waith

Darparu Polisi Seiber a rhaglen waith Cronfa Bensiynau Clwyd i Aelodau’r Pwyllgor i’w cymeradwyo

9.

Argyfwng geowleidyddol: Effaith ar Gronfa Bensiynau Clwyd

Darparu diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor am effaith yr argyfwng geowleidyddol ar Gronfa Bensiynau Clwyd.

10.

Cyfarfodydd yn y dyfodol

Bydd cyfarfod nesaf Cronfa Bensiynau Clwyd yn cael ei gynnal am 9.30 am

DyddMercher, 15 Mehefin 2022

 

 

Dogfennau ychwanegol: