Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Gwrthdaro o ran Cysylltiad)

I dderbyn unrhyw Datganiadau a chynghori’r Aeolodau yn unol a hynny

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 105 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 1 Medi 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Drafft Cronfa Bensiynau Clwyd pdf icon PDF 81 KB

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau'r Pwyllgor ar gynnydd yr archwiliad o Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon drafft Cronfa Bensiynau Clwyd a chymeradwyo dirprwyaeth yr awdurdodiad.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad Llywodraethu ac Ymgynghoriadau pdf icon PDF 194 KB

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion llywodraethu a chymeradwyo newidiadau i strwythur y Tîm Cyllid a’r gyllideb gysylltiol.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad gweinyddu pensiwn/ cyfathrebu pdf icon PDF 148 KB

Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor mewn perthynas â materion gweinyddu a chyfathrebu.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad ar fuddsoddi ac ariannu pdf icon PDF 135 KB

Darparu diweddariad i Aelodau'r Pwyllgor ar faterion buddsoddi ac ariannol Cronfa Bensiynau Clwyd.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cyfuno buddsoddiadau yng nghymru pdf icon PDF 101 KB

I roi diweddariad i aelodau’r pwyllgor am gyfuno buddsoddiadau yng nghymru.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad ar yr Economi a'r Farchnad a'r Strategaeth Fuddsoddi a Chrynodeb Rheolwyr pdf icon PDF 104 KB

Darparu diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar yr economi a’r farchnad a pherfformiad y Gronfa a Rheolwyr y Gronfa.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Fframwaith Rheoli Risg, Llwybr Hedfan a Chyllid pdf icon PDF 108 KB

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau’r Pwyllgor ar y sefyllfa cyllido, a gweithrediad y fframwaith rheoli risg a llwybr hedfan.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Map ffordd Buddsoddiad Cyfrifol - Dadansoddiad ar gyfer Trawsnewid Hinsawdd pdf icon PDF 161 KB

Rhoi dadansoddiad i Aelodau'r Pwyllgor ar gyfer trawsnewid hinsawdd ac i ystyried a chytuno y dylai swyddogion gychwyn ymgynghoriad ar newidiadau priodol i’r Datganiad Strategaeth Buddsoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

12.

Map ffordd Buddsoddiad Cyfrifol - Dadansoddiad ar gyfer Trawsnewid Hinsawdd (Atodiad Cyfrinachol i eitem 11 ar y Rhaglen)

13.

Seiberddiogelwch

Rhoi adroddiad a chyflwyniad i Aelodau’r Pwyllgor ar ganfyddiadau cychwynnol yr ymchwiliadau ynghylch rheoli risgiau seiber.

14.

Cyfarfodydd yn y dyfodol

Yn y dyfodol bydd cyfarfodydd Cronfa Bensiynau Clwyd yn cael eu cynnal am 9.30 am :-

 

Dydd Mercher,   9 Chwefror 2022

Dydd Mercher, 16 Mawrth 2022

Dydd Mercher, 15 Mehefin 2022

 

 

Dogfennau ychwanegol: