Rhaglen

Lleoliad: Hybrid - Delyn Committee Room and Zoom

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I derbyn datganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau yn unol a

hynny.

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIADAU CANLYNOL

3.

Prosiect Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru pdf icon PDF 111 KB

Pwrpas:        I dderbyn cynnig am gyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol er mwyn cefnogi gwaith adeiladu Archif newydd i Sir y Fflint a Wrecsam a chytuno ar awdurdodau dirprwyedig.

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Dreigl Buddsoddi Cyfalaf a Model Buddsoddi Cydfuddiannol Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer Cynllun Amlinellol Strategol y Cyngor, sy’n nodi anghenion buddsoddi yn y dyfodol ar gyfer ystâd yr ysgol dros y saith mlynedd nesaf drwy Gronfa Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru.

5.

Gwaith Cyfalaf – Caffael Gwaith ar y Gragen Allanol dan SATC ar adeiladau sy’n eiddo i’r Cyngor (Toi, Pwyntio, Rendro, Ffenestri a Drysau ac ati)

Pwrpas:        Derbyn cymeradwyaeth yr Aelodau i estyn dau gontract sydd wedi’u caffael yn barod; drwy Ddyfarniad Uniongyrchol drwy’r Fframwaith Caffael a Mwy, gan alluogi’r Cyngor i barhau â gwaith SATC ar gragen allanol oddeutu 1500 o eiddo yn ystod y pum mlynedd ariannol nesaf.

6.

Dewisiadau ar gyfer y dyfodol: gwasanaethau hamdden, llyfrgelloedd ac amgueddfeydd

Pwrpas:        Cyflwyno adroddiad am ddewisiadau tymor hwy i ddarparu’r gwasanaethau.