Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwpras:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 96 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd ar 18 Mai 2021.

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIADAU CANLYNOL

ADRODDIA STRATEGOL

Dogfennau ychwanegol:

4.

Pecyn Ysgogi Economaidd Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy pdf icon PDF 73 KB

Pwrpas:        Ceisio cefnogaeth Pecyn Ysgogi Economaidd Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Ymgynghoriad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru – Ail-gydbwyso gofal a chefnogaeth pdf icon PDF 121 KB

Pwrpas:        Ystyried y Papur Gwyn, nodi a chefnogi'r ymateb i'r ymateb ymgynghori a gyflwynwyd gan y Cyngor a chymeradwyo'r adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

6.

Monitro Perfformiad Diwedd Blwyddyn pdf icon PDF 113 KB

Pwrpas:        Cyflwyno’r Canlyniad Perfformiad ar gyfer 2020/21.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol Monitro'r Gymraeg 2020/21 pdf icon PDF 110 KB

Pwrpas:        Derbyn Adroddiad Monitro Blynyddol yr Iaith Gymraeg 2020/21 a darparu trosolwg o’r broses o gydymffurfio â’r Safonau Iaith Gymraeg.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Datblygu darpariaeth Cartref Gofal Preswyl Plant pdf icon PDF 119 KB

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth ar gyfer y dull strategol o ddatblygu Gofal Preswyl Mewnol ar gyfer Plant.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad ar y Ddyletswydd Bioamrywiaeth pdf icon PDF 101 KB

Pwrpas:        Bydd yr adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ar y cynnydd wrth ddarparu’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth Adran 6 hyd yma, cynllun 2020 – 2023 wedi ei ddiweddaru a meysydd allweddol o waith Bioamrywiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

10.

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG pdf icon PDF 190 KB

Pwrpas:        Darpau manulion y camau a gymerwyd o dan bewrau.

Dogfennau ychwanegol:

RHAGLAN GWAITH I'R DYFODOL - Y CYNGOR SIR, CABINET, PWYLLGOR ARCHWILIO A'R WYLLGOR TROOLWG A CHRAFFU - ER GWYBODAETH pdf icon PDF 126 KB

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adolygiad Blynyddol – Arlwyo a Glanhau NEWydd

Pwrpas:        Cyflwyno cynllun busnes tair blynedd NEWydd (2021/22 i 2023/24) ar gyfer ei ystyried, ei adolygu a’i gefnogi.

12.

Caffael Gwaith Amlennu SATC ar eiddo sy’n berchen i’r Cyngor

Pwrpas:        Penodi contractwyr i ddarparu rhaglen Amlennu T? Cyfan y Cyngor drwy fframwaith Procure Plus.