Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwpras:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 236 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd ar 20 Ebrill 2021.

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIADAU CANLYNOL

ADRODDIA STRATEGOL

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cynllun y Cyngor 2021/22 pdf icon PDF 105 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo Cynllun y Cyngor 2021/22 Rhan 1 a Rhan 2 yn barod i’w fabwysiadu gan y Cyngor Sir ym mis Mehefin.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adfywio Canol Trefi pdf icon PDF 114 KB

Pwrpas:        Bydd yr adroddiad yn darparu adolygiad o’r prif heriau economaidd sy’n wynebu trefi bach a’r wybodaeth ddiweddaraf ar y gwaith a wnaed hyd yma i ddarparu gweithio mewn ffordd strategol i adfywio canol trefi a gytunwyd yng nghyfarfod y Cabinet ar 17 Mawrth 2020.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

6.

Grant Cyllido Atgyweiriadau a Chynnal a Chadw Ysgolion Ychwanegol Llywodraeth Cymru pdf icon PDF 86 KB

Pwrpas:        Bod y Cabinet yn ystyried y Rhaglen Atgyweiriadau a Chynnal a Chadw arfaethedig ychwanegol ar gyfer Ysgolion (blwyddyn ariannol 2021/22 wedi ei galluogi gan gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru).

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad Arosfa pdf icon PDF 97 KB

Pwrpas:        I ddarparu manylion y model gwasanaeth newydd a'r gwahaniaeth y bydd yn ei wneud i blant a phobl ifanc.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Ffioedd Maes Parcio pdf icon PDF 89 KB

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i ail-gyflwyno ffioedd parcio yn Nhalacre a chyflwyno strwythur codi tâl yng nghyfleuster Parcio a Theithio newydd Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd pdf icon PDF 102 KB

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer y Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd sydd wedi’i adnewyddu.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cydweithio rhwng awdurdodau i reoli’r cyflenwad o fwynau cydgasgledig yn Is Ranbarth Gogledd Ddwyrain Cymru pdf icon PDF 130 KB

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth i'r fersiwn ddiwygiedig o Ddatganiad Cydweithrediad Isranbarthol Gogledd Ddwyrain Cymru ar gyfer Cynllunio Dogfen Cydran Mwynau.

Dogfennau ychwanegol:

11.

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG pdf icon PDF 207 KB

Pwrpas:        Darpau manulion y camau a gymerwyd o dan bewrau.

Dogfennau ychwanegol:

RHAGLAN GWAITH I'R DYFODOL - Y CYNGOR SIR, CABINET, PWYLLGOR ARCHWILIO A'R WYLLGOR TROOLWG A CHRAFFU - ER GWYBODAETH pdf icon PDF 398 KB

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cymeradwyo costau ar gyfer cynllun tai newydd yn Park Lane, Treffynnon

Pwrpas:        Cymeradwyo datblygu pedwar o dai Rhent Cymdeithasol yn Park Lane, Treffynnon.

Dogfennau ychwanegol: