Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 252 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd ar 16 Mawrth 2021. 

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIADAU CANLYNOL

ADRODDIAD GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

4.

Monitro Cyllideb Refeniw 2020/21 (Mis 11) pdf icon PDF 123 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2020/21 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 11 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Hunanwerthuso Addysg ac Ieuenctid 20-21 pdf icon PDF 89 KB

Pwrpas:        I ddarparu manylion adolygiad a gwerthusiad y portffolio o’r gwasanaethau yn ystod 2020-21

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adfywio Canol Trefi - Ymyrraeth Eiddo pdf icon PDF 92 KB

Pwrpas:        Ystyried y rol y gallai’r Cyngor ei chwarae wrth helpu trefi I addasu I sefyllfa economaidd sy’n newid trwy ymyrraeth uniongyrchol wrth gaffael, ailddatblygu neu reoli eiddo.

Dogfennau ychwanegol:

7.

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG pdf icon PDF 200 KB

Pwrpas:        Darpau manulion y camau a gymerwyd o dan bewrau.

Dogfennau ychwanegol:

RHAGLAN GWAITH I'R DYFODOL - Y CYNGOR SIR, CABINET, PWYLLGOR ARCHWILIO A'R WYLLGOR TROOLWG A CHRAFFU - ER GWYBODAETH pdf icon PDF 363 KB

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

8.

Fframwaith Dylunio Graffeg ac Argraffu

Pwrpas:         Ceisio cymeradwyaeth gan y Cabinet ar gyfer fframwaith System Prynu Ddeinamig newydd. 

 

9.

Cymeradwyo costau ar gyfer cynllun tai newydd yn Duke Street, Y Fflint

Pwrpas:        Cymeradwyo datblygu dau gartref rhent cymdeithasol yn Duke Street Y Fflint.