Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIDAU CANLYNOL

ADRODDIAD GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

3.

Gwasanaethau Cymdeithasol - Adnoddau a Staffio

Pwrpas:        Ar gyfer cymeradwyaeth a chefnogaeth y Cabinet o’r argymhellion ar gyfer gweithlu drws ffrynt plant fel yr amlinellir yn yr adroddiad.