Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn ddatganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 124 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a 23 Mai.

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIADAU CANLYNOL

ADRODDIADAU GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Blynyddol Monitro'r Gymraeg 2022/23 pdf icon PDF 103 KB

Pwrpas:        Derbyn Adroddiad Monitro Blynyddol yr Iaith Gymraeg 2022/23 a darparu trosolwg o’r broses o gydymffurfio â’r Safonau Iaith Gymraeg.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol pdf icon PDF 114 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2022/23 cyn i’r Cyngor Sir ei gymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Blynyddol Sir y Fflint yn Cysylltu pdf icon PDF 139 KB

Pwrpas:        I rhoi diweddariad ar ddarpariaeth gwasanaeth a datblygiadau cyfredol o fewn Canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Ffioedd Gwresogi Ardaloedd Cymunedol 2023/24 pdf icon PDF 129 KB

Pwrpas:        Bod y Cabinet yn cymeradwyo’r newidiadau arfaethedig i’r ffioedd gwresogi cyfredol yn adeiladau'r Cyngor sydd â systemau gwresogi cymunedol fel yr amlinellir yn yr adroddiad.  Bod yr holl newidiadau yn dod i rym o 31 Gorffennaf 2023.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Penodi llywodraethwyr Awdurdod Lleol mewn ysgolion pdf icon PDF 91 KB

Pwrpas:        Argymell newid polisi’r Cyngor o enwebu a phenodi llywodraethwyr Awdurdod Lleol mewn ysgolion.  Mae’r newidiadau i’r polisi’n unol â darpariaethau Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005.

Dogfennau ychwanegol:

9.

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG pdf icon PDF 89 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am effaith diwygiadau lles a’r Gwaith sy’n mynd rhagddo i’w lliniaru.

Dogfennau ychwanegol:

RHAGLAN GWAITH I'R DYFODOL - Y CYNGOR SIR, CABINET, PPWYLLGOR ARCHWILIO A'R WYLLGOR TROOLWG A CHRAFFU - ER GWYBODAETH pdf icon PDF 334 KB

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

10.

Dileu Rhent Masnachol

Pwrpas:        Nodi a chymeradwyo'r penderfyniadau masnachol sy'n cael eu cymryd i gymeradwyo dileu ôl-ddyledion rhent masnachol, a amcangyfrifir yn £55.5k.