Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn ddatganiad o gysylltiada chynghori’s Aelodau yn unol

a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 167 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd ar 25 Ebrill.

Dogfennau ychwanegol:

YSTRID YR ADRODDIADAU CANLYNOL

ADRODDIADAU STRATEGOL

Dogfennau ychwanegol:

4.

Mabwysiadu Is-ddeddfau Tyllu’r Croen pdf icon PDF 116 KB

Pwrpas:        Argymell mabwysiadu is-ddeddfau mewn perthynas â thyllu'r croen. Mae’r rhain yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982, Rhan VIII, adrannau 14 a 17.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIADAU GWEITHREDOL

Dogfennau ychwanegol:

5.

Benthyciadau Adfywio Canol Trefi pdf icon PDF 167 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cyllid Benthyciad Canol Tref gan Lywodraeth Cymru sydd ar gael i’r Cyngor ei weinyddu fel rhan o raglen adfywio canol tref Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cymunedau am Waith pdf icon PDF 99 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gau’r rhaglen Cymunedau am Waith ledled Cymru, wedi i raglenni Cronfa Strwythurol Ewrop ddod i ben.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Datganiad Drafft o Adolygiad Polisi Trwyddedu pdf icon PDF 99 KB

Pwrpas:        Gofyn am gymeradwyaeth ar gyfer y Datganiad Drafft o Bolisi Hapchwarae 2023 – 2026.

Dogfennau ychwanegol:

8.

YMARFER PWERAU DIRPRWEDIG pdf icon PDF 93 KB

Pwpras:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am effaith diwygiadau lles a’r

gwaith sy’n mynd rhagddo i’w lliniaru.

Dogfennau ychwanegol:

RHAGLAN GWAITH I'R DYFODOL - Y CYNGOR SIR, CABINET, PPWYLLGOR ARCHWILIO A'R WYLLGOR TROOLWG A CHRAFFU - ER GWYBODAETH pdf icon PDF 301 KB

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

9.

Y Diweddaraf am Foderneiddio Ysgolion

Pwrpas:        Darparu manylion newidiadau i’r rhaglen adeiladu gweithredol ar gyfer Band B - rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu a nodwyd yng Nghynllun Amlinelliad Strategol y Cyngor ac i gymeradwyo bod yn rhan o gontract adeiladu.