Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ddatganiadau a chyngor Aelodau yn unol â hynny.

Dogfennau ychwanegol:

I YSTYRIED YR ADRODDIAD CANLYNOL

ADRODDIAD STRATEGOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cyllideb Flynyddol Llywodraeth Cymru 2021/22 a Setliad Llywodraeth Leol Dros Dro 2021/22 pdf icon PDF 76 KB

Pwrpas:        Derbyn manylion Cyllideb Flynyddol Llywodraeth Cymru 2021/22 a'r Setliad Llywodraeth Leol Dros Dro ar gyfer 2021/22.

Dogfennau ychwanegol: