Rhaglen

Lleoliad: Venue Cymru, Llandudno

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgan Cysylltiad

3.

Penodi Cadeirydd ac Is-Gadeirydd i'r Cydbwyllgor

4.

Cymeradwyo Cofnodion Blaenorol pdf icon PDF 131 KB

5.

Materion yn codi o'r cyfarfod blaenorol

6.

Adroddiad Diweddariad Gwasanaethau pdf icon PDF 198 KB

I ddiweddaru’r Aelodau ar agweddau gweithredol o chytundeb Parc Adfer.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Prosiect Dal Carbon pdf icon PDF 618 KB

I hysbysebu Aelodau ar ddatblygiadau yn gysylltiedig i ddal carbon, cyflwyniad i’w rhoi gan enfinium.

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

8.

Adroddiad Eitemau Masnachol

I ddiweddaru’r Aelodau ar agweddau masnachol, cyfreithiol a chytundebol o gytundeb Parc Adfer.

9.

Unrhyw Fater Arall