Rhaglen

Lleoliad: Virtual Meeting

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datgan Buddiannau

3.

Derbyn Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf icon PDF 170 KB

4.

Materion yn codi o'r cyfarfod blaenorol

5.

Adroddiad diweddaru gwasanaethau pdf icon PDF 237 KB

Cyflwynodiweddariad i Aelodau ar agweddau gweithredol cytundeb y Parc Adfer.

6.

Adroddiad ar Gronfa Lles Cymunedol Parc Adfer pdf icon PDF 195 KB

Cyflwyno’rwybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ynghylch y prosiect a’r meini prawf cymhwyster, trefniadau rheolaethol a threfniadau lansio’r brif gronfa hirdymor sef Cronfa Lles Cymunedol Parc Adfer.

7.

Adroddiad ar y Ganolfan Wybodaeth a'r Rhaglen Addysg pdf icon PDF 7 MB

Diweddaru'r Aelodau ar y Ganolfan Ymwelwyr a'r Rhaglen Addysg.

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

8.

Adroddiad Ariannol

Cyflwynodiweddariad i Aelodau ar ragolygon costau cytundeb Parc Adfer.

9.

Eitemau Masnachol

Cyflwynodiweddariad i Aelodau ar agweddau masnachol, cyfreithiol a chontractol cytundeb Parc Adfer.

10.

Unrhyw Fater Arall