Rhaglen

Lleoliad: Venue Cymru, Llandudno LL30 1BB

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:       I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ddatganiadau buddiant.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 165 KB

Pwrpas:        I gadarnhau fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Mehefin 2019.

4.

Materion yn codi o'r cyfarfod blaenorol

Pwrpas:        Ystyried unrhyw faterion a gododd o'r cyfarfod blaenorol.

5.

Diweddariad Comisiynu a Gweithrediadau pdf icon PDF 127 KB

Pwrpas:        Diweddaru'r Aelodau ar gynnydd y broses comisiynu Parc Adfer ac ar weithrediadau, yn cynnwys cludiant a chyflenwadau gwastraff i Barc Adfer.

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

6.

Diweddariad Ariannol

Pwrpas:        Diweddaru'r Aelodau ar faterion ariannol, anfonebu a thaliadau parthed y 2 fid cyntaf o wastraff yn cael i ddanfon i Barc Adfer

 

7.

Adroddiad Cytundebol

Pwrpas:        Diweddaru'r Aelodau ar y seflyllfa presennol yn ymwneud a faterion cytundebol yng nghytundeb Parc Adfer.

 

8.

Unrhyw Fater Arall