Rhaglen

Lleoliad: Remote attendance meeting

Cyswllt: Nicola Gittins/ 01352 702345  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol

Caiff aelodau eu hatgoffa fod rhaid iddynt ddatgan bodolaeth a natur y cysylltiad personol y maent yn ei ddatgan.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 68 KB

Cymeradwyo a chadarnhau bod cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gywir.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Dadansoddiad o Adroddiadau Arolygu Estyn pdf icon PDF 78 KB

Derbyn adroddiad gan Vicky Barlow, Uwch Reolwr ar gyfer Gwella Ysgolion, y Portffolio Addysg ac Ieuenctid.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Meini prawf ar gyfer cyfethol aelodau

Derbyndiweddariad llafar gan Kim Brookes, Clerc y Pwyllgor (Uwch Reolwr Cymorth Busnes a Llywodraethu Ysgolion, Portffolio Addysg ac Ieuenctid)

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cylch Gorchwyl ar gyfer Cyngor Ymgynghorol Sefydlog

Derbyndiweddariad ar lafar ar yr amserlenni arfaethedig gan Kim Brookes, Clerc y Pwyllgor (Uwch Reolwr Cymorth Busnes a Llywodraethu Ysgolion, Portffolio Addysg ac Ieuenctid).

Dogfennau ychwanegol:

7.

Gohebiaeth

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cynhadledd Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Cymru 13 Mehefin 2024

Nodyn yn y dyddiadur wedi’i ddosbarthu’n flaenorol i aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cyfarfodydd yn y Dyfodol

Cynhelir cyfarfodydd yn y dyfodol yn 4.00 pm ar y dyddiadau canlynol.

 

Dydd Mercher 5 Mehefin 2024

 

 

 

Dogfennau ychwanegol: