Rhaglen

Lleoliad: Remote attendance meeting

Cyswllt: Jan Kelly / 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd ar Gyfer 2023-2024

Penodi Cadeirydd y Pwyllgor ar gyfer y flwyddyn 2023 – 2024

Dogfennau ychwanegol:

2.

Penodi Is-Gadeirydd ar Gyfer 2023 -2024

Penodi Is-gadeirydd y Pwyllgor am y flwyddyn 2023 – 2024.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datgan Cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol

Caiffaelodau eu hatgoffa fod rhaid iddynt ddatgan bodolaeth a natur y cysylltiad personol y maent yn ei ddatgan.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cofnodion pdf icon PDF 84 KB

Cymeradwyo a chadarnhau bod cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gywir.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cyfarfod Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog Addysg Grefyddol Cymru a Gynhaliwyd ar 25 Hydref 2023.

Derbyndiweddariad llafar yn y cyfarfod gan Vicky Barlow, Uwch Reolwr ar gyfer Gwella Ysgolion, y Portffolio Addysg ac Ieuenctid.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol Drafft CYSAG 2022-2023 pdf icon PDF 171 KB

Derbynadroddiad blynyddol drafft gan Vicky Barlow, Uwch Reolwr ar gyfer Gwella Ysgolion, y Portffolio Addysg ac Ieuenctid.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Dadansoddiad o Adroddiadau Arolygu Estyn pdf icon PDF 101 KB

Derbynadroddiad gan Vicky Barlow, Uwch Reolwr ar gyfer Gwella Ysgolion, y Portffolio Addysg ac Ieuenctid.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Ymgynghoriad CBAC ar Gynigion TGAU Astudiaethau Crefyddol

Dogfennau ychwanegol:

10.

Gohebiaeth

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cyfarfodydd yn y Dyfodol

Cynhelir cyfarfodydd yn y dyfodol yn 4.00 pm ar y dyddiadau canlynol.

 

Dydd Mercher 7 Chwefror 2024

Dydd Mercher 5 Mehefin 2024

 

Dogfennau ychwanegol: