Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Jan Kelly / 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd ar gyfer 2022-2023

PenodiCadeirydd y Pwyllgor ar gyfer y flwyddyn 2022 – 2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Penodi Is-gadeirydd ar gyfer 2022-2023

Penodi Is-gadeirydd y Pwyllgor am y flwyddyn 2022– 2023.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datgan Cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol

Caiff aelodau eu hatgoffa fod rhaid iddynt ddatgan bodolaeth a natur y cysylltiad personol y maent yn ei ddatgan.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cofnodion pdf icon PDF 64 KB

Cymeradwyo a chadarnhau bod cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gywir ar 9 Chwefror 2022.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf o gyfarfodydd yr haf a'r hydref CCYSAGC a'r Cyfarfod Blynyddol - 29.06.2022 a 16.11.22

Derbyn diweddariad llafar yn y cyfarfod gan Vicky Barlow, Uwch Reolwr Gwella Ysgolion, Portffolio Addysg ac Ieuenctid.   (bydd y papurau ar gael i aelodau ar wefan CCYSAGC maes o law)

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Dadansoddiad o Adroddiadau Arolygu Estyn o dymor yr haf 2022 pdf icon PDF 77 KB

Derbyn diweddariad llafar yn y cyfarfod gan Vicky Barlow, Uwch Reolwr Gwella Ysgolion, Portffolio Addysg ac Ieuenctid.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Y wybodaeth ddiweddaraf am gefnogaeth datblygiad proffesiynol ar gyfer ysgolion Cynradd ac adnoddau ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

An derbyn cyflwyniad gan Jane Borthwick, Uwch Gynghorydd Dysgu Cynradd, Portffolio Addysg ac Ieuenctid.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cyfarfodydd yn y Dyfodol

Yn y dyfodol bydd cyfarfodydd CYSAG SIR Y FLINT  yn cael eu cynnal am 4.00 pm am.

Dydd Mercher 8 Chwefror 2023

Dydd Mercher 7 Mehefin 2023

 

 

Dogfennau ychwanegol: