Rhaglen

Lleoliad: remote meeting

Cyswllt: Jan Kelly / 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datgan Cysylltiad

Caiff Aelodau eu hatgoffa fod rhaid iddynt ddatgan bodolaeth a natur y

cysylltiad personol y maent yn ei ddatgan.

2.

Croeso, cyflwyniadau ac ymddiheuriadau

3.

Cofnodion pdf icon PDF 61 KB

Cymeradwyo a chadarnhau bod cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gywir ar 9 Chwefror 2022.

4.

Cwricwlwm 2022 a Datblygiadau Canllawiau Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg ers y Gynhadledd Cytuno ar Faes Llafur Diwethaf (26 Chwefror 2020)

Derbyndiweddariad llafar yn y cyfarfod gan Vicky Barlow, Uwch Reolwr Gwella Ysgolion, Portffolio Addysg ac Ieuenctid.

5.

Adolygu'r maes Llafur Cytûn Lleol - Ffordd Awgrymedig Ymlaen

Cymeradwyo Maes Llafur Cytunedig Sir y Fflint ar gyfer mis Medi 2022.

6.

Sylwadau i gloi - cadeirydd y gynhadledd