Rhaglen

Lleoliad: to be confirmed

Cyswllt: Jan Kelly / 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol

Caiff Aelodau eu hatgoffa fod rhaid iddynt ddatgan bodolaeth a natur y cysylltiad personol y maent yn ei ddatgan.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 65 KB

Cymeradwyo a chadarnhau bod cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gywir ar 25 Tachwedd 2021

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Canllawiau a deddfwriaeth Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (dolenni isod)

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyflwyniad - Prosiectau ysgol Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg am loches/ymfudo a digartrefedd

Derbyncyflwyniad gan Jennie Downes, Swyddog Addysg Esgobaeth Llanelwy.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Gohebiaeth

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cyfarfodydd yn y dyfodol

Yn y dyfodol bydd cyfarfodydd CYSAG SIR Y FLINT  yn cael eu cynnal am 4.00 pm am Dydd Mercher 8th Mehefin 2022.

 

Dogfennau ychwanegol:

CYNHADLEDD MAES LLAFUR CYTUNEDIG (i ddechrau ar ddiwedd y cyfarfod)

Dogfennau ychwanegol:

Rhaglen ar gyfer Cynhadledd Maes Llafur Cytûn

CYNHADLEDD MAES LLAFUR CYTÛN

 

1.    Penodi Cadeirydd ac Is-Gadeirydd y Gynhadled

 

2.    Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau

 

3.     Cwricwlwm 2022 a datblygiadau'r Canllawiau ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg ers y Gynhadledd Maes Llafur Cytûn ddiwethaf  (26th Chwefror 2020)

 

4.     Adolygu’r Maes Llafur Cytûn Lleol – ffordd awgrymedig ymlaen (Derbyn cyflwyniad gan Vicky Barlow, Uwch Reolwr Gwella Ysgolion, Portffolio Addysg ac Ieuenctid.

 

5.     Dyddiad y cyfarfod nesaf

Dogfennau ychwanegol: