Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn

Cyswllt: Jan Kelly / 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Croeso a Chyflwyniadau

2.

Penodi Cadeirydd

Pwrpas:  I benodi Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod hwn

3.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

4.

Datgan Cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol

Pwrpas:  Caiff Aelodau eu hatgoffa fod rhaid iddynt ddatgan bodolaeth a natur y cysylltiad personol y maent yn ei ddatgan.

 

 

5.

Cofnodion pdf icon PDF 71 KB

Pwrpas:  Cymeradwyo a llofnodi fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd blaenorol ar 10 Hydref 2019 a 20 Chwefror 2019.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Dadansoddi adroddiadau Arolygu

Pwrpas:  Derbyn adroddiad yn y cyfarfod gan Vicky Barlow, Uwch Reolwr Gwella Ysgolion, Addysg ac leuenctid

 

 

7.

Cwricwlwm Newydd i Gymru - Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau pdf icon PDF 2 MB

Pwrpas:  Derbyn trosolwg o Faes Dysgu a Phrofiad Dyniaethau ar gyfer y cwricwlwm newydd syn agored i ymgynghoriad o 20 Ebrill 19 Gorffennaf 2019.

8.

WASACRE

 

 

  • Cytuno ar bresenoldeb ar gyfer cyfarfod nesaf CCYSAG, Mehefin 28 2019 - Conwy

 

 

9.

Gohebiaeth

Pwrpas:    Derbyn adroddiad ar lafar gan Vicky Barlow yn ystod y cyfarfod, gyda manylion yr enwebiadau ar gyfer Is-Gadeirydd CCYSAGC.

 

10.

Cyfarfodydd y dyfodol

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf:   

9th Hydref 2019  - 4.00 pm Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug

 

Cyfarfodydd y dyfodol:       

 

26th Chwefror 2020- 4.00 pm Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug

 

10th Mehefin 2020 - 4.00 pm Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug