Rhaglen

Cyswllt: Jan Kelly / 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau Am Absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol

CaiffAelodau eu hatgoffa fod rhaid iddynt ddatgan bodolaeth a natur y cysylltiad personol y maent yn ei ddatgan.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 87 KB

Cymeradwyo a chadarnhau bod cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gywir ar 7 Hydref 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Aelodaeth a chylch gorchwyl ar gyfer y Cyngor Cynghorol Sefydlog newydd

Derbyndiweddariad llafar yn y cyfarfod.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Dysgu Proffesiynol

I dderbyn trosolwg ar y Dîm Datblygu Dysgu Proffesiynol mewn Crefydd, Gwerthoedd a Moesau.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynhadledd Maes Llafur y Cytunwyd Arno 2022

Derbyn cyflwyniad gan Vicky Barlow, Uwch Reolwr Gwella Ysgolion, Portffolio Addysg ac Ieuenctid.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Autumn term WASACRE meeting (23 Tachwedd 2021)

Derbyndiweddariad llafar yn y cyfarfod gan Vicky Barlow, Uwch Reolwr Gwella Ysgolion, Portffolio Addysg ac Ieuenctid.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Blynyddol Drafft CYSAG 2020 - 2021

Derbyn yr Adroddiad Blynyddol drafft ar gyfer CYSAG 2020 – 2021 yn y cyfarfod

Dogfennau ychwanegol:

9.

Gohebiaeth

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cyfarfodydd yn y dyfodol

Yn y dyfodol bydd cyfarfodydd CYSAG SIR Y FLINT  yn cael eu cynnal am 4.00 pm am

 

Dydd Mercher 9th Chwefror 2022

Dydd Mercher 8th Mehefin 2022

 

Dogfennau ychwanegol: