Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Jan Kelly / 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd ar gyfer 2021-2022

Penodi Cadeirydd y Pwyllgor ar gyfer y flwyddyn 2021 – 2022

Dogfennau ychwanegol:

2.

Penodi Is-gadeirydd ar gyfer 2021-2022

Penodi Is-gadeirydd y Pwyllgor am y flwyddyn 2021 – 2022.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datgan Cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol

CaiffAelodau eu hatgoffa fod rhaid iddynt ddatgan bodolaeth a natur y cysylltiad personol y maent yn ei ddatgan.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cofnodion pdf icon PDF 68 KB

Cymeradwyo a chadarnhau bod cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gywir ar  16 Mehefin 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cwricwlwm i Gymru 2022

Derbyn diweddariad llafar yn y cyfarfod gan Jane Borthwick, Ymgynghorydd Dysgu Cynradd,  Portffolio Addysg ac Ieuenctid.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad ar waith Estyn ar gyfer 2021-2022

Derbyn diweddariad llafar yn y cyfarfod gan Vicky Barlow, Uwch Reolwr Gwella Ysgolion, Portffolio Addysg ac Ieuenctid.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cyfarfodydd yn y dyfodol

Yn y dyfodol bydd cyfarfodydd CYSAG SIR Y FLINT  yn cael eu cynnal am 4.00 pm am

 

Dydd Iau        25th Tachwedd 2021

Dydd Mercher 9th Chwefror 2022

Dydd Mercher 8th Mehefin 2022

 

Dogfennau ychwanegol: