Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn

Cyswllt: Jan Kelly / 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datgan Cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol

Pwrpas:  Caiff Aelodau eu hatgoffa fod rhaid iddynt ddatgan bodolaeth a natur y cysylltiad personol y maent yn ei ddatgan.

 

2.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

3.

Cyfarfodydd y dyfodol:

Dyddiad y cyfarfod nesaf:   

 

 

26th Chwefror 2020- 4.00 pm - Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug

 

10th Mehefin 2020 - 4.00 p - Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug