Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Jan Kelly / 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol

Caiff Aelodau eu hatgoffa fod rhaid iddynt ddatgan bodolaeth a natur y cysylltiad personol y maent yn ei ddatgan.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 90 KB

Cymeradwyo a chadarnhau bod cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gywir

 

4.

Dadansoddi adroddiadau Arolygu pdf icon PDF 66 KB

I dderbyn a dadansoddi Adroddiadau Arolygon diweddar Estyn.

 

5.

Cwricwlwm Cymru

Derbyn cyflwyniad am y datblygiadau yngl?n â Cwricwlwm Cymru

 

6.

WASACRE (CCYSAGC)

1.            I dderbyn cofnodion cyfarfod diwethaf y Gymdeithas yn Abertawe 9th Mawrth 2018

 

2.            Cytuno ar bresenoldeb ar gyfer cyfarfod nesaf CCYSAG, Llangefni,  Ynys môn 6th Gorffennaf 2018

 

7.

Cyfarfodydd y dyfodol

Dyddiad y cyfarfod nesaf:  10th Hydref 2018

 

Cyfarfodydd y dyfodol:        20th Chwefror 2019

                                                12th Mehefin 2019

 

 

Yngl?n ag ymweliad yr Hydref - byddwn angen cynnal Cynhadledd Maes Llafur Cytûn nes cytunir ar y cwricwlwm newydd yn 2022