Rhaglen

Lleoliad: Remote attendance meeting

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Mabwysiadu’r weithdrefn ar gyfer delio ag adroddiad a atgyfeiriwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) ynglyn â honiadau o Aelodau yn torri’r Cod Ymddygiad. pdf icon PDF 105 KB

Pwrpas:        Bod y Pwyllgor yn ystyried ac yn mabwysiadu’r weithdrefn ar gyfer delio ag adroddiadau a atgyfeiriwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) gan nad oes gweithdrefn o’r fath yn ei lle.

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

4.

Materion rhagarweiniol yn sgil ymchwiliad Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) i achos honedig o dorri Cod Ymddygiad yr Aelodau

Pwrpas:        Ystyried atgyfeiriad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yngl?n ag achos honedig o dorri’r Cod Ymddygiad a phenderfynu naill ai: does dim tystiolaeth o unrhyw fethiant i gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad; neu y dylid rhoi cyfle i’r Cynghorydd dan sylw yn y g?yn gyflwyno sylwadau i’r Pwyllgor, ar lafar neu’n ysgrifenedig, ar ganfyddiadau’r ymchwiliad.