Rhaglen

Lleoliad: Remote attendance meeting

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r

Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Goddefebau pdf icon PDF 2 MB

Pwrpas:        Derbyn unrhyw geisiadau am oddefebau.

 

Bydd aelodau'r wasg / y cyhoedd yn gallu aros yn y cyfarfod tra bydd cais am ryddhad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a bydd yn gallu dychwelyd i glywed penderfyniad y Pwyllgor.  Fodd bynnag, o dan Baragraff 18C Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 bydd y Pwyllgor yn gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yn ystyried unrhyw gais am ryddhad.

 

Mae un cais wedi ei gyflwyno gan y Cynghorydd David Healey. Roedd y cais yn ailadrodd yr un a gyflwynwyd ar 9 Ionawr 2023 a ganiatawyd am flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol: