Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 69 KB

Pwpas:          I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 2 Mawrth.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganid o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Goddefebau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw geisiadau am oddefebau.

Byddaelodau'r wasg / y cyhoedd yn gallu aros yn yr ystafell tra bydd cais am ryddhad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a bydd yn gallu dychwelyd i glywed penderfyniad y Pwyllgor. Fodd bynnag, o dan Baragraff 18C Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 bydd y Pwyllgor yn gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yn ystyried unrhyw gais am ryddhad.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Moeseg a Llywodraethu yn ystod y Cyfnod Clo pdf icon PDF 88 KB

Pwrpas:        I hysbysu a sicrhau Aelodau yngl?n â’r trefniadau a wnaed yn ystod y cyfnod ymateb ar gyfer Moeseg a Llywodraethu o fewn y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygu’r Weithdrefn Goddefeb yng Nghynghorau Ynys Môn a Gwynedd pdf icon PDF 85 KB

Pwrpas:        Cymharu a chyferbynnu sut mae Cynghorau eraill yng Ngogledd Cymru yn prosesu ceisiadau ar gyfer goddefeb.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 84 KB

Pwrpas:        I drafod amlder cyfarfodydd.

Dogfennau ychwanegol: