Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins / 01352 702345 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 65 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 4ydd Chwefror 2019.

4.

Goddefebau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw geisiadau am oddefebau.

Dispensation request - Councillor Hutchinson pdf icon PDF 69 KB

5.

Llyfr Achosion Cod Ymddygiad Ombwdsmon y Gwasanaethau Cyhoeddus, rhifyn 18 (Gorffennaf – Medi 2018) pdf icon PDF 108 KB

Pwrpas:        Hysbysu’r Pwyllgor am gyhoeddiad diweddaraf Llyfr Achos Cod Ymddygiad Ombwdsmon y Gwasanaethau Cyhoeddus.

6.

Adroddiadau o Ymweliadau Aelodau Annibynnol a Chynghorau Tref/Cymuned

Pwrpas:        I dderbyn adroddiadau ar lafar gan aelodau annibynnol y Pwyllgor ar eu hymweliadau a’r cynghorau canlynol:

 

·         CyngorCymuned Llanfynydd (Rob Dewey – 19.11.18)

·         CyngorTref Holywell (Phillipa Earlam – 20.11.18)

·         CyngorCymuned Hope (Rob Dewey – 05.12.18);

·         CyngorCymuned Brynford (Phillipa Earlam – 11.12.18)

·         CyngorCymuned Penyffordd (Rob Dewey – 12.12.18)

·         CyngorCymuned Trelawnyd & Gwaenysgor (Julia Hughes – 10.01.19)

·         CyngorCymuned Broughton & Bretton (Ken Molyneux – 15.01.19)

·         CyngorCymuned Halkyn (Julia Hughes – 21.01.19)

 

 

7.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 55 KB

Pwrpas:        Er mwyn i’r Pwyllgor ystyried testunau i’w cynnwys ar y Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol.